Նորություններ

ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Օգոստոս 8, 2016

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/1636/17/15 գործով

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/1636/17/15 գործով 22.07.2016թ. բավարարել է մեր փաստաբանների կողմից ներկայացված բողոքը: Խնդիրն առնչվում է դատավարության մասնակիցներին պատշաճ ծանուցմանը, սակայն մի կարևոր առանձնահատկությամբ: Տվյալ դեպքում դատարանը չապահովելով պատշաճ ծանուցման հիմնական եղանակը՝ դատավարության մասնակիցների հասցեով պատշաճ ծանուցումը, ...

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Հուլիս 17, 2015

Ուրախ ենք ազդարարել.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 17.07.2015թ. որոշմամբ բավարարելով մեր գրասենյակի փաստաբանների վճռաբեկ բողոքը թիվ ԵԷԴ 0540/02/12 քաղաքացիական գործով, անդրադարձել է հետևյալ իրավական հարցադրմանը. արդյո՞ք որպես առևտրային կաշառք տրամադրված գումարը` որպես անհիմն հարստացմամբ ձեռք բերված գույք, առևտրային կաշառք ստացած անձից ենթակա է բռնագանձման այդպիսի կաշառք...

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Հունիս 26, 2015

Մեր գրասենյակի իրավաբաններն արձանագրում են հերթական հաղթանակը!!!

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 26.06.2015թ. ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր է ճանաչել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 181 -րդ հոդվածը այն առումով, որով արգելափակվում է ուժի մեջ մտած դատական ակտերի օրինականության վիճարկումը իրավաչափ այլ հանգամանքների հիմքերով: Ուսումնասիրելով, հետազոտելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը և գործում ...

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Ապրիլ 30, 2015

Մեր գրասենյակի փաստաբանների հերթական հաղթանակը.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 30.04.2015թ. որոշմամբ բավարարել է թիվ ԵԿԴ 2128/02/13 քաղաքացիական գործով ներկայացված վճռաբեկ բողոքը: Վերլուծելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 232, 237, 213-րդ հոդվածները և ՀՀ քաղաքացիական օրչենագրքի 17, 1058 հոդվածները Վճռաբեկ դատարանը գտել է. <Վկայակոչված հոդվածների վերլուծության արդյունքում ՀՀ վճռաբեկ դատարանը եզրահանգել...

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Մարտ 31, 2015

Մեր գործընկեր Աշոտ Թորոսյանը ընդունվել է ՀՀ փաստաբանական դպրոց

Մեր գործընկեր Աշոտ Թորոսյանը ընդունվել է ՀՀ փաստաբանական դպրոց՝ քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) մասնագիտացմամբ, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք մեր գործընկերոջը:

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Ապրիլ 25, 2014

Ղուլյան և գործընկերներ ՍՊԸ փաստաբանների հաղթանակը.

ՀՀ վարչական դատարանը թիվ ՎԴ/4607/05/12 վարչական գործով 25.04.2014թ. վճռով անվավեր ճանաչեց ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետականմ եկամուտների կոմիտեի ստուգման ակտը: Ակտով արձանագրվել էր, որ Ընկերության աշխատակցին հսկիչ գնման նպատակով արտարժույթ է տրամադրվել, սակայն գումարը չի մուտքագրվել դրամարկղ և ՀԴՄ կտրոն չի տրամադրվել: Դատարանի վճռի համաձայ...

Կարդալ ավելին
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է Մայիս 31, 2011

ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանը 31.05.2011թ. որոշմամբ անփոփոխ է թողել ՀՀ վարչական դատարանի 11.02.2011թ. վճիռը:

Սույն գործով ՀՁ ՍՊ ընկերության աշխատակից Սերգեյ Սահակյանը ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան կազմել էր մաքսային հայտարարագիրը, սակայն հետագայում պարզվել է, որ ներմուծված ապրանքի փաստացի քանակը չի համապատասխանում հայտարարագրված քանակին: Անձը ենթարկվել էր պատասխանատվության ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի հիմքով: ՀՀ վարչական դատարանը իր ...

Կարդալ ավելին